Only The Open Heart recivers Love

 

Only The Open Mind Recivers Wisdou

 

Only The Open Hand Recivers Gift

 

And Oly The Cute Ones Recivere Massages From Me

| جمعه 24 بهمن 1398|15:45 | ηєgαя |

ای خـــــــــــــدآ کــــــه هَستــــــی نَزدیــــــــکـ تَــرین فَـــرد بِــــمــ...

چِـــــرا ســـآخــــتـی بَــرامـــ یَـــزیـدتَــریـــن سَــرنـــوشـــتـ...
| دو شنبه 4 بهمن 1395|15:41 | ηєgαя |

گاهـی معشـوق ...
بـر خلـاف قـانـون "فیـزیـک" عمـل می کنـد! ...
هـر چـه بـه او "نـزدیکتـر" مـی شـوی؛
"دورتـر" بـه نظـر مـی رسـد ...
هـر چـه فاصلـه اش بیشتـر مـی شـود ؛
"بـزرگتـر" بـه نظـر مـی رسـد ...!!!
چشـم مـی بنـدی ..."مـی بیـنیـش"...!!!
چشـم بـاز مـی کنـی ... "نیـست"...!!!
هـرگاه دیـدی چنیـن اسـت ، 
صمیمـانـه بـه خـودت "تسلیـت" بـگـو ...!!!!

 

| شنبه 9 مرداد 1395|19:6 | ηєgαя |
 

موهام لَخت بود ...
صافِ صاف ! 
ولي تو هميشه ازشون متنفر بودي ، ميگفتي حالتو به هم ميزنه 
ميگفتي موي فر دوست داري 
راستش اونموقع ديگه برام اهميت نداشت كه چه قدر به موهاي صافم علاقه دارم 
فقط يه دراكولاي اخمو تو ذهنم بود . يكي كه حتي اسمش بهم نيرو ميداد ...
راستش اين نيرو عجيب مستم مي كرد :) دوستش داشتم !
واسه همين رفتم موهام رو فر كردم ، گفته بودي از موي مشكي بدت مياد 
بلوند كردم 
حالا من با موي فر بِلوند بي شباهت به من قبلي ولي عاشق تر جلوي آينه از ظاهرم لذت مي بردم ...
دوست داشتم شب كه مياي همه چيز رويايي باشه ، فضاي خونه رو رمانتيك كردم و منتظرت شدم ...
در و كه باز كردي بوي عطر سردت همه جا پراكنده شد ،
با تموم وجودم بلعيدمش !
لامپ كه روشن شد بي اينكه بخواي به سمتم اومدي 
دستي روي موهام كشيدي و سرتو فرو كردي توي گودي گردنم ؛ داشتم از اين نزديكي لذت ميبردم كه خيلي آروم گفتي : لعنتي تو هيچوقت اون نميشي !


 

| یک شنبه 20 تير 1395|14:44 | ηєgαя |

یکی مثــله مـن...
همه دنیـاش خلـاصه تو چـشمات
یـکی مثـله من...
دنـباله اعتـماده تو حرفـات
یکی مثـله مـن...
واسهـ تو خوبه
یـکی مـثله من...
واسـه خـودم بـدکه یـه دنـیارو با تو عـوض کـرد

| دو شنبه 17 خرداد 1395|11:15 | ηєgαя |

بابت هر بی مهریت یک نشان می زارم  به همین راحتی فقط یک تیغ

می خواهد و یک رگ فقط کافی است دنیات کو چک باشد ودلت تنگ

نمی دانی چه لذتی داره!هم آغوشی تیغ با رگ چند لحظه بعد............

درد....سوزش....خون....ودر آخر...مـــــــــــرگ(:

چند لحظه بعد کسی فریاد می زند: او مرده است مرده !من را به بهشت
راه نمی دهند،به جرم خودکشی،به جرم مرگــــــ ولــــــی مهم نیست...

 

| پنج شنبه 16 ارديبهشت 1395|15:45 | ηєgαя |
همین که چمدانت را بر میداری، 
همه می پرسند می خواهی کجا بروی؟!
اما وقتی یک عمر تنهایی، هیچ کسی از تو نمی پرسد کجایی!!
انگار همین چمدان لعنتی، 
تمام ترس مردم از سفر است. 
هیچ کسی از تنهایی تو نمی ترسد...اخم

| شنبه 4 ارديبهشت 1395|15:15 | ηєgαя |

شاید قانون زندگی همین باشد ...

صاحب آرزویی باشی ...

که شیرینی تعبیرش ...

از آن دیگریست...

| شنبه 4 ارديبهشت 1395|13:58 | ηєgαя |

      

نداشتی دیگه تازگی…نمیتونستی دیگه باشی با یکی

برات فرقی نمیکرد باشی مال کی

یا که شبا باشی سر میز شام کی

نگاه آدما روز به روز سنگینتر شد روت

سر هر زبونی که فکر کنی اسمت بود

منم نگفتم و نگفتم توو دلم ریختم

اوج آرامش تو بود که من به هم ریختم

فقط جر و بحث بود روزای آخرمون

تو بیخیال و من نگران رابطمون

وقتی دورم زدی که تورو دورت کردن

تو خودت رفتی یا اینکه من گمت کردم

| دو شنبه 17 اسفند 1394|18:55 | ηєgαя |

ﺗﺎ ﺣـــﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩلتـــ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﮔــﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟

تا حـــالاشده همه بهت بگن چــقد تغییر کردی بداخـــلاق شدی

اما ندونن چی بهتـــ گذشته؟

ﺩلتــــ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ ﺩستـــ ﺍﺯﺳﺮﻡ،

ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤــﺎ ...

ﺩﻧﯿﺎﺗـــﻮﻥ ﻣﺎﻝ ﺧــﻮﺩﺗﻮﻥ ...

ﻓﻘﻂـ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﺣــﺎﻝ ﺧــﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟

ﺩلتــ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺧﻮﺩتــــ ﺑﺎﺷﯽ،

ﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮیتـــ ﻭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭتــ ﻭ ﯾﻪ ﮐﺎﻏــﺬ ....

ﺗﺎ ﺣــﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩلتــ ﺑﺨــﻮﺍﺩ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﺍﺭﺍییتــ ﺍﺯ،

ﺩﻧﯿﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼــﻨﺪﺗﺎ ﭼــﯿﺰ ﺑﺎﺷﻪ؟؟

ﺗﺎ ﺣــﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺯﺍﻧﻮﻫﺎﺗﻮ ﺑﻐــﻞ ﮐﻨﯽ ...

ﺧﺎﻃــﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺑﺎﺧﻮﺩتــ ﻣﺮﻭﺭ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﺎﺧﻮﺩتـــ✘✘

ﺑﮕﯽ : ﯾﻌﻨﯽ ﺩمتـــ ﮔﺮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ...

قشنگـــ ﻭﯾﺮﻭﻧﻢ ﮐﺮﺩﯼ ...

| پنج شنبه 22 بهمن 1394|1:25 | ηєgαя |

من اگر عاشقانه می نویسم…
نه عاشقـم !، نه شکست خورده …
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانـد …!
در ایـن ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها ،
فقـط تمـرین آدم بـودن میکنم …

| چهار شنبه 13 آبان 1394|17:41 | ηєgαя |

مَـن...
هـَمون کِـسیـ .آَم ↢
کـِه‍ همِه بآ ↶ خـَندِه ه‍آمْ ↷ 
میـشنآختَنْـ مـنُو♛

| چهار شنبه 13 آبان 1394|17:34 | ηєgαя |


بسلامتے اوטּ لحظـہ اے ڪـہ از همـہ בنیاבلت گرفته…
نـہ ڪسے رو בارے باهاش בرבوבل ڪنے…
نـہ בلت میخواـב ڪسیو ناراحت ڪنے…
سڪوت میڪنے وتو בلت میگے: باشـہ اینم میگذره.!
ولـــے نمیگــذره.. 
هعــے. . . .!

 

 

| پنج شنبه 30 مهر 1394|11:45 | ηєgαя |

به اینکه راحت دروغ میگویی عادت کرده ام
ولی ... دلم میسوزه
وقتی برای اثبات دروغت ...
میگی ...
به جون تو که دوستت دارم..


| جمعه 3 مهر 1394|15:45 | ηєgαя |

✘تــــــهــــــش هــــــمیــــنـــــه✘
✔خــــــانــــوادم 1 ســــــال✔
↤رفیقـــــــام 40 روز↦
⇜آشناهام تــــا 7روز⇝
√سلامتی اون روز√ ..هه..-_^

| یک شنبه 29 شهريور 1394|12:23 | ηєgαя |

-تابستونــ چطْور بـــود? 
+صــُبــْ تا شبــ بیکارٰٖ شبـ تا صــُبـ بیدارٖ 
یــــہ مـُشتـ اسکرینـ شاتـ 
تکستـ 
دوتاٖ هدفونـ خیسـ 
موزیکـ رو تکرارْٰٖ 
-خوشمـ گذشتـ? 
+پـُرسیدنمـ داره

| یک شنبه 29 شهريور 1394|12:17 | ηєgαя |

✘ واســـ ـ ـ ـ ـ یه روانـ ـ ـ ـ ـی

زندگی

روا... نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ✘

 

| یک شنبه 29 شهريور 1394|12:6 | ηєgαя |

ﺑﻌﻀﯿـــﺎ ﺍﯾﺴﺘـــَﮏ ﻫــــﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻣﯿﺨــــﻮﺭﻥ ﺑﻌــــﺪ
ﻫِـــﮯ ﭘُﺴــــﺖ ﻭِﻝ ﻣﯿـــــﺪﻥ :
ﺑــــﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿـــﻪ ﺍﯾـــﻦ،ﺑــــﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯿــــﻪ ﺍﻭﻥ ...
ﺑﺒﯿــــﻦ ﻣﻨــــﻮ
ﺗﻮ ﻓﻌـــــﻼ ﺑﮕــــﻮ ﺟﻮﻭﻭﻭﻭﻥ ﻟﺒــــﺎﺕ ﻏﻨﭽـــــﻪ
بــــﻪ✘❂

هــــــــــHeHـــــــــه

| پنج شنبه 5 شهريور 1394|15:49 | ηєgαя |

عشقم

مــــــــبارک...

✘روز نبودنت مبارک.

✘بی من بودنت...

?? با او...بودنت.

✘ نخواستنت...

✘رفتنت...

✘عاشقانه رهاکردنت...

✘ندیدنت...

✘وعده هایت...

✘ارزوهای محالت...

▼ روز نادیده گرفتن عشقت مبارک..▼

⇡⇡.همه و همه...

??روز ازبین بردن ارزوهای شیرینم مبارکت باد...

?? کشتن احساساتم مبارکت باد... ▼▼قهرمان▼▼!!!

☜بازوان قوی داشتی؟

☜یا دل سنگی !؟!؟!؟

▼که توانستی یک شبه..........

∷هرچه که بودی را فراموش کنی

∷ضربه ات کاری بود..

∷ضربه ای به بهای زندگیم

≅≅≅مبارکت باد

▼▼▼▼باختــــــــــــم..

| پنج شنبه 18 تير 1394|15:39 | ηєgαя |

تــَن ها حــَراج,پــَرده هـا پـاره...

خـواسـتـه هـا شـَ.هـ وَ ت آلـود...

نـگـاه ها پــُر از هــَوَس,عـشـق در پـول...

عـشـق در صـدای فـَنـَر ِ تـَخـت هـا....

عـشـق در مـاشـیـن هـا....

عـشـق در تـعـداد عـَمـَل هـا...

هـِه.................

چــه تَـلـخ....

مـَن عاشِـقـَم,تـو عاشـِقـی....

شــیــریـن و فـرهـاد هـم عاشـِق بـودَنـد....

| یک شنبه 24 اسفند 1393|16:24 | ηєgαя |

☑ دقت کردی [؟؟؟]

  بعـضـیــ وقتا طرف مقابلتـ انقـدر مصمـم گُـه میخوره

 پیش خودت میگی نكنــه این داره حرف حسابــ ميزنهـ 

  من دارم گــُـــه میخورم !!

| یک شنبه 24 اسفند 1393|16:16 | ηєgαя |

نــسلِ مـآ... 

عَجَـبـــ نَسـلِ مُقـآوِمـی سـتـــ...!

چِشـمـهآیِمآن رآ بَسـتـه ایـم

بـه رویِ تَمآمِ آرزو هآیِ بَر بـآد رَفـته مـآن...

آزادی ای کــه از مـآ گــرفتــند...

عِشـقی کـه بَـر مآ حــرآم کَـــردند...

وَ هَوآیــی کـه اِنـگآر پــآکـــ بـودنــش مُعــجِزه اَستـــ...

مَــن جـآیــی زِنــدگـی می کُنـــم

که دَم اَز دِمُوکـرآسـی و آزادی بـیآن مـی زَنـند...

اَمـآ حَتـی کَتآبـ هآیِ صــآدِق هِـدآیــتــــ هَم حَـق چـآپــ نَدآرَنـد...!

نســـلِ مــآ

ســوختـــن و دَم نَزَدَن رآ خـــوب آمــوخـتِــه...

خــیلی خــــــوب...

| یک شنبه 24 اسفند 1393|16:12 | ηєgαя |

 عاقبت به این نتیجه میرسیم که

حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که

جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

| شنبه 23 اسفند 1393|23:2 | ηєgαя |

از چی بگم برات؟؟؟

از شیشه های احسای که جلو چشمام شکستن

از دستهایی که تو خاطرات هنوز دست تو دستن

از گلهای امیدی که از ساقه شکستن

در کوچه های خلوت شهر در همان کوچه آشنایی زیر بارون گرمی دستهای دو نفر

دلم را گرم کرد

با خودم گفتم خدایا چه خوب است که هنوز در این شهر بی احساس

 زیر خاکسترهای و غبارهایی غرور

 زیر خاکسترهای و غبارهایی غرو رهنوز سبزینه احساس جلوه می کند

از خود گفتم هنوز امیدی هست

افسوس و صد آه از آن لحظه جان کاه

در یک چشم بر هم زدن  آنچه با خود بافته بودم رو را باد برد

این دستها این دستها به هم پیوسته برای به درود گفتن بهم پیوسته بود

دیر رسیدم اخرین احساس اخرین امید

آخرین عشق داشت پژمرده می شد جدایی آن دو

 چنان بر من کرد چنان بلایی را بر سرم آورد که دیگر

بهار بعد زمستان را هرگز باور نخواهم داشت..

| جمعه 1 اسفند 1393|17:5 | ηєgαя |

خــستــہ امـ …

 

از صبورے خــستـــہ ام …

 

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

 

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

 

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

 

آســــاטּ نیست در پــَس خـــنـده هاے مصــنوعے گریــہ هاے دلت را ،

 

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ دروغ پنهـــاטּ کنے …

 

ایــــטּ روزهــا معنے را از زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

 

بدون تو برایـــم فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ...

| جمعه 1 اسفند 1393|16:52 | ηєgαя |